Carel Habraken, CDPO

Functionaris Gegevensbescherming

Clienten, patiënten, bezoekers en leerlingen vertrouwen ons heel veel persoonlijke informatie toe. Ook hebben wij gegevens van onze medewerkers in handen.

Als professional gaan wij daar integer mee om. Daar heeft onze relatie immers recht op. Niemand wil dat privézaken op straat komen te liggen!

Ondernemingen verhandelen gezondheidsinformatie en verdienen daar veel geld mee

De malafide handelaren in onze samenleving misbruiken illegaal verkregen gegevens om er rijker van te worden. Helaas laat de beveiliging van de IT systemen te vaak zwakke plekken on belicht en is een datalekrisico aanwezig.

Daarom zijn ingewikkelde regels en leidraden (helaas) noodzakelijk.

Carel Habraken kan u laten zien wat er nodig is om uw praktijk of organisatie op orde te hebben en te houden.

Specialisaties:

Gezondheidszorg: sectoren ouderenzorg en verstandelijk gehandicapten (VG)

Primair Onderwijs

Entertainment (theater en evenementen)

Specialistisische zorg ((para)medischepraktijken)

Informatiebeveiliging (ISO27001 / NEN7510 )